Sport, cultuur en recreatie

Wij denken met u mee en zorgen voor comfort en veiligheid van u en uw klanten op een duurzame, energie zuinige en kostenbesparende wijze.

Als eigenaar, beheerder of facilitair manager van een sportaccommodatie,theater, zwembad of museum staat het plezier van uw klanten voorop. Alles staatin het teken van een leuke ervaring. Dat is ook de focus van de medewerkers vanInstallatiebedrijf Slagboom Vlaardingen.

Niet alleen onze werkvoorbereiders, projectleiders en monteurs maar ook hetsecretariaat en de administratie denken en doen vanuit uw belangen. Wij denkenmet u mee en zorgen voor comfort en veiligheid van u en uw klanten op eenduurzame, energie zuinige en kostenbesparende wijze.

Wij benaderen uw vraag met een brede kijk op elektrotechniek. Of het nugaat om stroomvoorziening, een lichtplan of complexe beveiligingsinstallatie,met de kennis en ervaring binnen onze organisatie komt het goed. Welke vraag uook hebt, Slagboom biedt een passende oplossing voor al u nieuwbouw -, verbouw–, renovatie – of onderhoudsplannen. Voor de uitvoering kunt u rekenen op onzeflexibiliteit en efficiency. Ons doel is dat uw klanten kunnen doen wat zij hetliefste doen; genieten.