LENTIZ Onderwijsgroep

Alle elektra voorzien in dit betreffende gebouw van Lentiz Life College.

In opdracht van Lentiz onderwijsgroep verzorgt Slagboom VlaardingenElektrotechniek onderhoudswerkzaamheden voor diverse onderwijslokaties inVlaardingen e.o.

Naast de nieuwbouw van het Lentiz Life Collega in Schiedam en de Lentiz–Dalton locatie in Naaldwijk , zijn we ook regelmatig betrokken bij de diverseinterne verbouwingen welke in de regel in schoolvakanties gerealiseerd worden,zodat het lesgeven en de leerlingen er weinig of geen hinder van ondervinden

Over de locatie

Lentiz onderwijsgroep bestaat uit totaal 11 scholen. Het onderwijs binnen de Lentiz onderwijsgroep is divers van aard, waarbij ieder onderwijssoort zijn specifieke kenmerken binnen de eigen omgeving heeft:

Lentiz | cursus & consult is een nieuw en dynamisch onderdeel van Lentiz onderwijsgroep en verantwoordelijk voor alles wat met niet gesubsidieerd onderwijs te maken heeft, zoals bedrijfstrainingen, vak demonstraties e.d. Daarnaast worden allerlei leuke en leerzame cursussen aangeboden. De sectorenwaar Lentiz | cursus & consult zich op richt zijn de voedingsindustrie, bloemsierkunst, hoveniers- en loonbedrijven, metaal- en voertuigtechniek en de dierensector. De missie en de visie van Lentiz onderwijsgroep vormen het uitgangspunt voor de werkwijze.