Nieuws

Slagboom Vlaardingen en Albeda / Zadkine College Rotterdam slaan handen inéén

Wij zijn er trots op dat het Albeda/ Zadkine College Rotterdam en Installatiebedrijf Slagboom Vlaardingen een strategische samenwerking zijn aangegaan om de jeugd een kans te geven.

Er is een dreigend tekort aan vakkundig technisch personeel. We hebben InNederland straks 2 miljoen afgestuurde consultants en communicatie deskundigemaar niemand die een elektrische storing kan verhelpen.

Daarnaast zijn er veel jongeren die buiten de boot vallen omdat zij nietgemotiveerd zijn voor het volgen van theoretisch onderwijs. “Dat kan zo nietlanger” stelt Hans Slagboom, directeur eigenaar van Installatiebedrijf SlagboomVlaardingen. “Praktijkgerichte technische opleidingen hebben moeite omleerlingen aan zich te binden en wij hebben een chronisch tekort aan uitvoerendpersoneel.

Wij zijn er trots op dat het Techniek College Rotterdam enInstallatiebedrijf Slagboom Vlaardingen een strategische samenwerking zijnaangegaan om de jeugd een kans te geven. En niet zomaar één! 4 dagen werken inde praktijk en 1 dag naar school. Beheersing van Nederlands en rekenvaardighedenzijn natuurlijk wel van belang. Na het voltooien bieden wij een baangarantiemet doorgroei mogelijkheden. Leren en meteen bij aanvang een behoorlijksalaris, wie wil dit nou niet” aldus Slagboom. De eerste jongeren zijn reedsaan de slag.

Door techniek hebben zij uitzicht op een betere toekomst.

Reageer direct

Techniek, heden en toekomst

Updates